Ympärivuorokautista laitoshoitoa huostaanotetuille ja avohuollon tukitoimin sijoitetuille lapsille